BOLIVAR BELICOSOS FINOS HỘP 25 ĐIẾU

  • cách hộp: Hộp 25 điếu
  • Đường kính: 52 ~ 2.06cm
  • Độ dài: 14.00 cm
  • Vị: Gỗ
  • Độ nặng: Đậm
  • Hình dạng: Belicosos