BOLIVAR ROYAL CORONAS HỘP 25 ĐIẾU

  • Có kích thước rất nhỏ của chỉ 1.875 x 20.
  • Thời gian hút ngắn.
  • Quy cách hộp 25 điếu.