BOLIVAR SUPER CORONAS HỘP 25 ĐIẾU

  • Hộp gỗ 25điếu
  • Chiều dài 140 mm
  • Đường kính 19.9 mm
  • Vòng đo 50
  • Hình dáng: Corona
  • Mùi Vị Trái cây, gỗ, hạt tiêu
  • Độ mạnh Nhẹ nhàng
  • Thời gian hút 55-80 phút