COHIBA BEHIKE 54 HỘP 10 ĐIẾU

Đường kính 21.43 mm

Chiều dài : 144mm

Vòng đo 54 mm

Độ mạnh : Trung bình-Mạnh

Mùi vị: Gỗ,mùi tiêu nhẹ,cay,vani,hương hoa
Thời gian hút : 60-90 phút