COHIBA SIGLO I HỘP 25 ĐIẾU

  • Vòng đo: 40 mm
  • Chiều dài: 102 mm
  • Đường kính: 15.9 mm
  • Sức mạnh: trung bình 
  • Hương vị: Ngọt nhẹ kem, hương vị đậu, hương vị cây cỏ, hương vị hoa và thảo dược nhẹ là ấn tượng chính. 
  • Sản xuất: bằng tay
  • Thời gian hút: 25 – 35 phút