COHIBA SIGLO III Hộp 25 ĐIẾU

Tên gốc: Gran Corona

Quy cách hộp: Hộp gỗ 25 điếu_Tubos 3-5 điếu
Đường kính: 42 ~ 1.66cm / 0.65 inches
Độ dài: 15.50 cm / 6.0 inches
Vị: Cay
Độ nặng: Trung bình
Hình dạng: Corona
Xuất xứ : Cuba
Trọng lượng : 10.14 g
Sản xuất bằng tay