COHIBA SIGLO VI HỘP GỖ 10 ĐIẾU

COHIBA SIGLO Vi

  Xuất xứ: Cuba

– Sản xuất: Cuốn tay

– Chiều dài trung bình: 150mm

– Đường kính vòng: 52

– Quy cách đóng gói:

Hộp gỗ 10 điếu & 25 điếu.

Hộp giấy 5 điếu.

Hộp 3 diếu điếu tubos

– Trọng lượng: 15 gr.