MONTECRISTO NO.4 HỘP 25 ĐIẾU

  • Tên thông dụng: No.4
  • Tên gốc: Petit Corona
  • Đường kính: 42 ~ 1.66cm / 0.65 inches
  • Quy cách hộp: Hộp 25 điếu
  • Độ dài: 12.90 cm / 5.0 inches
  • Vị: Đất
  • Độ nặng: Trung bình
  • Hình dạng: Petit Corona
  • Xuất xứ : Cuba
  • Sản xuất bằng tay