MONTECRISTO OPEN MASTER TUBOS (3S)

  • Hộp TUBOS 3 ĐIẾU
  • Chiều dài: 124mm
  • Đường kính: 20mm
  • Vòng đo: 50
  • Hương vị: cỏ khô, vị socola đen cùng ca cao
  • Hình dáng: Robusto
  • Độ mạnh: Trung bình
  • Thời gian hút: Từ 30 đến 45 phút