PARTAGAS SERIE D. NO4 TUBOS (3S)

.Tên thông dụng: Serie D No. 4
Tên gốc: Robusto
Quy cách hộp: Hộp 5 điếu
Đường kính: 50
Độ dài: 12.40 cm
Vị: Gỗ
Độ nặng: Mạnh
Hình dạng: Robusto
Xuất xứ : Cuba
Trọng lượng : 11.66 g
Sản xuất bằng tay