PARTAGAS SERIE P.NO2 TUBOS (3S)

Tên gốc: Torpedo
Quy cách hộp: Hộp 15 điếu (3 Điếu x 5pack) chứa trong ống nhôm
Đường kính: 52 ~ 1.99 cm / 0.81 inches
Độ dài: 15.60 cm / 6.1 inches
Vị: Cay
Độ nặng: Mạnh
Hình dạng: Torpedo
Xuất xứ : Cuba
Sản xuất bằng tay