PARTAGAS SOLOMONES HỘP 10 ĐIẾU

  • Hộp gỗ 10 điếu
  • Đường kính 21.2mm
  • Chiều dài 180mm
  • Vòng đo 54
  • Độ mạnh Trung bình – mạnh
  • Thời gian hút 75-95 phút