Romeo No.3 Tubo (3s)

 • Tên thông dụng: Romeo No.3 TUBOS
  Tên gốc: Coronitas
  Quy cách hộp: Hộp 3-10- 25 điếu chứa trong ống nhôm
  Đường kính: 40 ~ 1.58cm / 0.62 inches
  Độ dài: 11.70 cm / 4.6 inches
  Vị: Gỗ
  Độ nặng: Vừa
  Hình dạng: Corona
  Xuất xứ Cuba
  Sản xuất bằng tay