TỦ ĐIỆN BẢO QUẢN XÌ GÀ ADORINI ROMA

Kích thước:

  • Bên ngoài: L:60,5cm – B:45cm – H:175cm
  • Bên trong: L:57,5cm – B:38cm – H:157cm